Azur

DISCONTINUED Azur 72008 Bloch MB-155

Bloch MB-155 - Image 1
Scala: 1:72
Produttore: Azur
Codice prodotto: azu72008
Attuale disponibilità: non disponibile
Ultima disponibilità: 9.8.2011
€13.84 oppure 9000 punto

22% IVA inclusa
durante la spedizione nel paese: Italia
Per cambiare il paese clicca qui

Se una data voce non è attualmente disponibile, scrivere di sotto l’indirizzo e-mail per ricevere la notifica automatica quando il prodotto sarà disponibile!

Si può ordinare il prodotto non presente sul sito o non disponibile?

Informazioni generali

ProduttoreAzur
Codice prodottoazu72008
Peso:0.10 kg
Scala1:72
Aggiunto al catalogo:27.12.2006
Tags:Bloch-MB.155
Niedługo przed II wojną światową znana francuska wytwórnia lotnicza Marcela Blocha opracowała serię dość udanych samolotów myśliwskich MB-150, MB-151 i MB-152, z których dwa ostatnie zostały wprowadzone do produkcji seryjnej. Szef zespolu konstrukcyjnego skupił się na udoskonalaniu samolotów MB-152 i zmiany zaowocowały opracowaniem samolotu MB-155, którego pierwszy prototyp z numerem No.01 został oblatany w Déols 3 grudnia 1939r. Tymczasem prototyp MB-155-01 - po kilku lotach próbnych - przebazowano do Villacoublay, gdzie dokonano kolejnych poprawek konstrukcyjnych. Przede wszystkim znowu wprowadzono zastrzały pod statecznikami poziomymi, a ponadto zmieniono stery wysokości i śmigło na 3-łopatowe firmy Bloch. Tak zmodyfikowany prototyp stał się wzorcem dla samolotów seryjnych MB-155C1, których budowę w ilości 403 sztuk zamówiono w tym samym czasie. Pierwszy egzemplarz seryjny (No.701) oblatano w Déols 3 kwietnia 1940r. Do połowy czerwca wyprodukowano dalsze dwa egzemplarze, a do 25 czerwca kolejne siedem. Część samolotów MB-155 odleciała na południe Francji, a dwa zostały całkowicie zniszczone podczas niemieckiego nalotu na fabrykę SNCASO w dniu 18 czerwca 1940r. Po wejściu w życie w dniu 25 czerwca 1940r. rozejmu pomiędzy Francją a Niemcami wojska niemieckie wycofały się poza linię demarkacyjną i wytwórnia SNCASO w Déols znalazła się w nieokupowanej części Francji. Władze niemieckie pozwoliły na budowę dalszych 19 myśliwców MB-155 (do numeru fabrycznego 729 włącznie). Wyprodukowane samoloty trafiły do jednostek myśliwskich GC I/8 na lotnisku Montpellier i GC II/8 w Marignane, gdzie do 1942r. pozostawały w czynnej służbie Armée de l'Air de l'Armistice, uzupełniając znajdujące się na wyposażeniu tych grup myśliwce MB-152. W 1942r. władze w Vichy postanowiły ujednolicić używany sprzęt lotniczy i jako standardowy myśliwiec wybrany został Dewoitine D-520. Maszyny MB-155 zmagazynowano jako rezerwę. W dniu 27 listopada 1942r. wojska niemieckie zajęły południową Francję. Lotnictwo Vichy zostało rozwiązane, a jego samoloty - w tym także nieliczne myśliwce MB-155 - przejęła na swoje potrzeby Luftwaffe. Znalazły one zastosowanie m.in. w szkołach lotniczych Luftwaffe i w jednostkach bojowych do zadań treningowych.
Poco prima della seconda guerra mondiale, il noto produttore di compagnie aeree francese Marcel Bloch sviluppò una serie di aerei da combattimento MB-150, MB-151 e MB-152 di discreto successo, gli ultimi due dei quali furono messi in produzione in serie. Il capo del team di progettazione si è concentrato sul miglioramento dell'aereo MB-152 e le modifiche hanno portato allo sviluppo dell'aereo MB-155, il cui primo prototipo, il n. 01, è stato pilotato a Déols il 3 dicembre 1939. Nel frattempo, il prototipo MB-155-01 - dopo diversi voli di prova - è stato trasportato a Villacoublay, dove sono state apportate ulteriori migliorie strutturali. Prima di tutto, il tutore è stato nuovamente inserito sotto gli stabilizzatori orizzontali e l'ascensore e l'elica sono stati cambiati in un'azienda Bloch a 3 pale. Il prototipo modificato divenne il modello per i velivoli della serie MB-155C1, 403 dei quali furono ordinati contemporaneamente. Il primo esemplare seriale (n. 701) è stato trasportato in aereo a Déols il 3 aprile 1940. Altre due unità furono prodotte entro metà giugno e altre sette entro il 25 giugno. Alcuni aerei MB-155 volarono nel sud della Francia e due furono completamente distrutti durante il raid tedesco alla fabbrica SNCASO il 18 giugno 1940. Dopo la sua entrata in vigore il 25 giugno 1940. la tregua tra Francia e Germania, le truppe tedesche si ritirarono oltre la linea di demarcazione e lo stabilimento SNCASO di Déols si trovò in una parte non occupata della Francia. Le autorità tedesche hanno consentito la costruzione di altri 19 caccia MB-155 (fino al numero di serie 729 incluso). Gli aerei prodotti andarono alle unità di caccia GC I/8 all'aeroporto di Montpellier e al GC II/8 di Marignane, dove fino al 1942. erano in servizio attivo dell'Armée de l'Air de l'Armistice, integrando i caccia MB-152 utilizzati da questi gruppi. Nel 1942. le autorità di Vichy decisero di standardizzare l'equipaggiamento aeronautico usato e il Dewoitine D-520 fu scelto come caccia standard. Le macchine MB-155 sono state conservate come riserva. Il 27 novembre 1942. Le truppe tedesche occuparono la Francia meridionale. L'aviazione di Vichy fu sciolta ei suoi aerei - compresi i pochi caccia MB-155 - furono presi in consegna dalla Luftwaffe. Hanno trovato applicazione, tra gli altri nelle scuole di aviazione della Luftwaffe e nelle unità di combattimento per compiti di addestramento. Dati tecnici: Velocità massima: 550 km / h, soffitto massimo 10000 m, portata massima: 1050 km, armamento: fisso - 2 cannoni Hispano-Suiza da 20 mm, 4 mitragliatrici da 7,5 mm
Errore nella descrizione? Segnala un problema
Opinioni dei nostri Clienti
Aggiungi la tua opinione: Bloch MB-155
...
Aggiunto al catalogo: 27.12.2006
Attuale disponibilità: non disponibile
  • prodotto disponibile
  • prodotto non disponibile
  • Prodotto disponibile su richiesta
  • consegna della merce
  • assente
  • 1 pezzo
  • 2 pezzi
  • 3-5 pezzi
  • 6-10 pezzi
  • oltre 10 pezzi
Si può ordinare il prodotto non presente sul sito o non disponibile?
Eventuali accessori

Scala: 1:72
Produttore: Peewit
Codice prodotto: PEW-72110
Disponibilità: disponibile!

€4.84 oppure 3200 punto

Scala: 1:72
Produttore: SBS Model
Codice prodotto: SBS-72074
Disponibilità: disponibile!

€17.72 oppure 11600 punto

Scala: 1:72
Produttore: Kora Models
Codice prodotto: KOR-D7296
Disponibilità: 2-8 settimane

€8.89 oppure 5800 punto

Scala: 1:72
Produttore: HGW Models
Codice prodotto: HGW272013
Disponibilità: disponibile!

€5.16 oppure 3400 punto

Scala: 1:72
Produttore: Eduard
Codice prodotto: edu73008
Disponibilità: disponibile!

€6.80 oppure 4400 punto

Produttore: Plus Model
Codice prodotto: PLMAL4106
Disponibilità: disponibile!

€6.32 oppure 4100 punto

Scala: 1:72
Produttore: Armycast
Codice prodotto: RMC-ACM73039
Disponibilità: disponibile!

€14.67 oppure 9600 punto

Scala: 1:72
Produttore: Heller
Codice prodotto: hlr49655
Disponibilità: disponibile!

€7.55 oppure 4900 punto

Scala: 1:72
Produttore: Aires
Codice prodotto: air7047
Disponibilità: disponibile!

€12.10 oppure 7900 punto

Scala: 1:72
Produttore: HGW Models
Codice prodotto: HGW272006
Disponibilità: disponibile!

€5.16 oppure 3400 punto

Scala: 1:72
Produttore: Eduard
Codice prodotto: edu72307
Disponibilità: disponibile!

€6.80 oppure 4400 punto

Produttore: Plus Model
Codice prodotto: PLMAL4107
Disponibilità: disponibile!

€6.32 oppure 4100 punto

Prodotti simili

Scala: 1:72
Produttore: RS Models
Codice prodotto: RSM92248
Disponibilità: disponibile!

€22.46 oppure 14700 punto

Scala: 1:48
Produttore: Dora Wings
Codice prodotto: DWG48021
Disponibilità: disponibile!

€42.56 oppure 27800 punto